Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry


Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun.  Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen.Ajankohtaista

26.6.2014 Pankit asuntokaupan hidasteena – vaikutukset heijastuvat kansantalouteen

SKVL:n jäsenyritykset ovat kautta maan ilmaisseet huolensa pankkien toimintakyvystä. Pankeilla on senlaatuisia ongelmia, etteivät ne pysty enää hoitamaan niille kuuluvia tehtäviä. ”Joillakin pankeilla on suoranaisia taloudellisia ongelmia rahoittaa asuntokauppoja tai ylipäätään mitään”, SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas toteaa.

Lue lisää

18.6.2014 Yrittäjien Hyvinvointibarometri 2014: Kaksi kolmasosaa yrittäjistä jaksaa töissä hyvin – kunnon lomiin yltää vain harva

Yrittäjät jaksavat töissä aika hyvin, vaikka työviikot ovat paljon pidempiä kuin palkansaajilla ja lomaa on vähemmän. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta yrittäjien Hyvinvointibarometri 2014:sta.

Lue lisää

8.5.2014 SKVL:n kannanotto esitettyyn lainakattosääntelyyn

Eduskunnan talousvaliokunta on 8.5. järjestänyt kuulemistilaisuuden HE:stä 39/2014 laiksi luottolaitostoiminnasta. Esitys pitää sisällään myös ehdotuksen lakiin kirjattavasta lainakattosääntelystä. SKVL on esittänyt, ettei lainakatosta säänneltäisi laissa.

Lue lisää


Ennakkomainos

Kiinko

Tunne talosi turvaa kauppasi opas 2013

kiinto140x359

jokakoti banneri skvl 140x350px

ym haja logo 200 ok

SKVL etodbanneri 154x65px

Banneri

SY toimialajarjesto RGB vari

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä