Tee jäsenhakemus

Jäsenhakemukset käsittelee SKVL:n hallitus. Ennen käsittelyä SKVL pyytää alueyhdistykseltään lausunnon hakemuksesta. Jäsenyyden edellytyksenä on, että hakijan palveluksessa olevalla vastaavalla hoitajalla on vähintään vuoden mittainen kokemus alalla toimimisesta. SKVL:n hallitus päättää jäsenyyden hyväksymisestä.

Hakemukseen liitetään aluehallintoviraston (lääninhallituksen) päätös välitysliikkeen rekisteröinnistä sekäkaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha).

SKVL:oon voi varsinaisena jäsenenä kuulua alaa valvovan viranomaisen rekisteriin merkitty kiinteistönvälitystä tai vuokrahuoneiston välitystä harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka sitoutuu noudattamaan hyvää välitystapaa sekä liiton hallituksen tai liittokokouksen vahvistamia moraalisääntöjä ja muita ohjeita.

Mikäli varsinaisella jäsenellä on useita eri toimipisteitä, joissa harjoitetaan välitystoimintaa ja joissa tulee olla lakien ja asetusten mukaisen ammattipätevyyden omaava henkilö, kutsutaan yhtä toimipisteistä jäsenen ilmoittaman tiedon mukaan päätoimipisteeksi ja muita sivutoimipisteiksi.

 

Huom! Voit esitäyttää kaavakkeen sähköisesti, tulostaa ja postittaa allekirjoitettuna.

Lataa yritysjäsenhakemus


 Yritysjäsenhakemus
 Sivutoimistojäsenhakemus (uusi sivutoimipiste)

Lataa seniorijäsenhakemus

Seniorijäsenyyttä voi hakea välitystoiminnan lopettaneet varsinaiset jäsenet, jotka eivät enää täytä varsinaisen jäsenen tunnusmerkkejä. Liiton alueyhdistyksen tulee antaa lausunto jäsenhakemuksesta. SKVL:n hallitus päättää jäsenyyden hyväksymisestä.

 Seniorijäsenhakemus


Olen kiinnostunut jäsenyydestä

Kiitos yhteydenotostanne, olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.